top of page

Services

  • ออกแบบ/ปรึกษา/วางระบบ[Design/Consult/Installation and Setup]

     เป็นหนึ่งในงานที่พวกเรารู้สึกสนุก และตื่นเต้นทุกครั้ง "โจทย์ที่ไม่เหมื่อนเดิม คำตอบก็จะต้องไม่เหมือนเดิมเช่นกัน" เพราะความต้องการของลูกค้าแต่ล่ะท่านแตกต่างกัน จึงเป็นความท้าทายของพวกเรา ที่จะต้องออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งต้องสามารถดูแลสิ่งมีชีวิตต่างๆ ของลูกค้าได้จริงๆ ในระยะยาว

     การออกแบบระบบที่จะเลี้ยงปลาทะเลเปรียบเสมือนการจำลองโลกของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่มีความซับซ้อน จึงจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการรักษาปริมาณแร่ธาตุต่างๆ ให้คงที่อยู่เสมอ [เงื่อนไขของระบบจะขึ้นอยู่กับประเภทของสิ่งมีชีตที่ลูกค้าต้องการที่จะเลี้ยง] ดังนั้นการออกแบบ และวางระบบที่ดีจึงมีความสำคัญต่อลูกค้ามากในระยะยาว การออกแบบที่ดีจะช่วยลดขั้นตอนการดูแลในเบื้องต้นได้ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยป้องกัน และแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวได้อีกด้วย

  • บริการดูแลหลังการขาย[Maintenance service]

     เรามีทีมงานบริการครบวงจร ครอบคลุมทั้งงานบริการนอกสถานที่ จัดหาสิ่งมีชีวิต แนะนำวิธีการดูแลรักษาตั้งแต่ขึ้นพื้นฐานไปจนถึงระดับที่ลูกค้าสามารถเลี้ยงเองได้ รวมถึงงานแก้ไขระบบต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้กลับมามีความสุขกับตู้ทะเลได้อีกครั้ง

  • อุปกรณ์ปลาทะเล/จัด-ตกแต่งตู้ปลาทะเล[Aquarium Equipment/Reef Aqua Scape]

     ด้วยอุปกรณ์ตู้ปลาทะเลในยุคปัจจุบันถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งคุณภาพ รูปลักษณ์ รวมถึงยังสามารถแสดงผล ควบคุม และสั่งการได้จาก SmartPhone ดังนั้นการเลือกอุปกรณ์ที่ดีจึงมีส่วนช่วยให้เราสามารถดูแลสิ่งมีชีวิตที่เราต้องการเลี้ยงได้สะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น อุปกรณ์ที่พวกเราเลือกใช้ได้ผ่านการทดลอง ทดสอบจากพวกเราจนมั่นใจแล้วว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดี มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม เป็นที่ยอมรับจากนักเลี้ยงทั่วโลก และพวกเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์ Zoox และ Pacific-Sun 

  • ปลาทะเลสวยงาม/สิ่งมีชีวิต/น้ำทะเล[Livestock fish/Coral/Natural Sea Water]

    

 บริการรับออกแบบระบบปลาทะเลครบวงจร, แก้ไขปัญหาตู้ทะเล, เลี้ยงปลาทะเล, เลี้ยงปะการัง , ตั้งตู้ปลาทะเล, ตั้งตู้ปะการัง, อยากเลี้ยงปลาทะเล, อยากเลี้ยงปะการัง, รับทำตู้ปลาทะเล, รับทำตู้ปะการัง, setup reef tank, setup marine tank 
bottom of page